Slagelse Kloakservice ApS

Velkommen hos Slagelse Kloakservice

Vi udfører hurtig og effektiv tømning og rensning af brønde, ledninger og tanke for vand, slam, olie og kemikalier.

Slamsugning og højtryksspuling er et af vores kerneområder. Vi har 5 top moderne 4-akslet slamsugere med adskillige rum til forskellige væsker og en med vejbrøndsudstyr. Slamsugerne har udstyret til løsning af alle typer af opgaver indenfor:

  • Slamsugning
  • Rodskæring
  • Olie- og kemikalietransport
  • Tankrensning
  • Genbrug
  • Industrispuling

For at tilbyde vores kunder de billigste og mest miljørigtige løsninger, anvender vi genbrugsvand. Ved brug af genbrugsvand bruges der mindre vand og energi, da der ikke skal fyldes rent vand på bilerne flere gange om dagen.

Slamsugerne kører dagligt i Slagelse, Skælskør, Dalmose, Korsør og Høng

TV-Inspektion

Vi har uddannede TV operatører, der udfører digital TV-inspektion. Hermed opnås et hurtigt og sikkert overblik over kloakkens tilstand – uden at grave op. Her kan konstateres brud, rotteangreb, rødder, sammenfald, fugtproblemer m.v. Med samtidig røgprøver kan vi endvidere lokalisere brud på rør.

Alle inspektioner afsluttes med en rapport, der i fire forskellige værdier redegør for rørledningens stærke og svage punkter.
Fejl dokumenteres på USB / fotos.
Rapport samt kopi af optagelse på USB tilsendes kunden.

Kontakt