LANDET Arkitekter

LANDET arkitekter – arkitektarbejde af forskellig karakter

LANDET Arkitekter tilbyder arkitektarbejde af forskellig karakter. Som arkitektvirksomhed tilstræber vi altid at udføre de aftalte opgaver af højeste kvalitet –  med et særligt fokus på detaljen og kreative løsninger.

Samtidig er det også af største vigtighed for os, at der hurtigt opbygges et positivt og konstruktivt samarbejde med vore kunder, uanset opgavens størrelse og karakter. Vi mener, at et godt resultat skal bygges på troværdighed, tryghed og ærlighed.

Nedenfor er oplistet eksempler på, hvad vi tilbyder i forbindelse hermed.

  • Skitseprojekter, herunder indretnings- og møbleringsplaner
  • Projektering af nybygninger, tilbygninger, samt renoveringsopgaver
  • Byggeledelse (ekstern og intern)
  • Fagtilsyn
  • Kvalitetssikring m.m.

Udover ovenstående tilbyder vi også uvildig køberrådgivning i forbindelse med huskøb, hvor fokus bliver lagt på de byggetekniske og energimæssige forhold. Der vil i forbindelse med rådgivningen blive foretaget en grundig fysisk gennemgang af den pågældende ejendom, ligesom de udarbejdede byggetekniske rapporter vil blive gransket. Tilslut vil der være mulighed for at få udarbejdet et gennemgangsnotat over den pågældende ejendoms umiddelbare tilstand.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke kan forventes foretaget destruktive undersøgelser, da dette kræver samtykke fra sælger.”

Kontakt