Kunsttunnelerne under Norvejen i Skælskør

Mange byer har gavlmalerier, men ikke Skælskør. Her har vi to tunnelkunstværker, der forbinder byen med   naturen. Det er Skælskør Kunstforening, der står bag de to specielle tunneludsmykninger.

Grundet et ønske om at transformere to triste tunneller til rene kunstværker, gik bestyrelserne i foreningerne Skælskør Kunstforening og Skælskør år 2000 i 2018 i gang med at ansøge om økonomiske midler dertil.

Den første tunnel under Norvejen ved Nytorv blev indviet i sommeren 2019. Kunstneren er Mia-Nelle Drøschler. Motiverne er inspireret af naturen og den verden, man er på vej ud i langs Noret. Et motiv er dog anderledes, nemlig Pomona-springvandet. Det fine springvand på Gammeltorv kunne Mia-Nelle Drøschler ikke stå for, og derfor kom det med blandt fugle og andre naturmotiver.

Sponsorer på kunstværket er: Flügger farver, Slagelse kommunes Landdistriktspulje og Slagelse Kommune.

Den anden tunnel under Norvejen fra Skovvej blev indviet i sommeren 2020. Idémagerne fik den tanke, at eleverne fra Skælskør Skoles Kunsttalentklasser skulle med i projektet, og valget af kunstner blev denne gang Kristian Vodder Svensson, som står bag mange store udendørs udsmykninger rundt om i hele landet. Udsmykningen af tunnelen er bygget op omkring et stort træ, der suppleres med billeder af hvaler og hjorte som symbol på, at tunnelen forbinder noret i den ene ende, og et græsareal i den anden. Når man kommer fra Noret bliver man mødt af en stor blåhval, der fylder trappen op til Skovvej.

Sponsorer på kunstværket er: Flügger Farver, Skælskør Turistforening, Skælskør Ejendomme A/S, Skælskør Nor camping, Landudvikling Slagelse Kvikpulje samt Slagelse Kommune.

Begge tunneler ligger meget centralt i Skælskør, og fremstår nu som to meget forskellige kunstværker og samtidig meget attraktive forbindelser fra byliv og direkte ud i den smukke natur.