Danmarks Busmuseum

Danmarks Busmuseum Fond

Bussen, som vi kender den i dag, har en lang historie. Den første busrute i Danmark åbnedes imellem Nykybing F. og Nysted i 1903 af kaptajn C.H. Fuglsang, der siden flyttede til København og åbnede de første bybusruter i Hovedstaden.

I 1982 var der 7 buskarrosserifabrikker i Danmark, i 2003 lukkede de sidste to fabrikker, der havde henholdsvis 60 og 90 års erfaring i at bygge busser til danske busvognmænd.

Danmarks Busmuseum er Danmarks første og eneste busmuseum, med første åbningsdag d. 1. juli 2016.

Oprindelig oprettedes i 1994 i Fredericia en forening ”Bushistorisk Selskab”. Foreningen påbegyndte indsamling af historisk materiale til etablering af arkiv. I 2002/2003 etablerede BHS en base i en 300 m2 hal på Industrivej 25 i Skælskør. De 6 busser Foreningen BHS havde fået fra forskellig side blev flyttet til Skælskør. Kun foreningens medlemmer vidste at der stod 6 historiske rutebiler og busser på Industrivej.

Driftige lokale folk i Skælskør fik ændret tilgængeligheden til busserne, hvorefter udviklingen tog fart og Danmarks Busmuseum Fond var en realitet fra 1. jan. 2016.

Bus museet viser udviklingen af transportsektoren for passagerer, hvor rutebilerne siden begyndelsen i 1903 op gennem tiden bandt land og by sammen.

Den videre udvikling af persontransport med rutebiler kom også til byerne – bybusser, landevejsbusser og benævnelsen ”Rutebiler” blev historie.

Bus museet i Skælskør viser udviklingen gennem billeder, bøger, effekter og ikke mindst de mange rutebiler og busser.

Her i sæson nr. 4 tæller rutebil og bussamlingen 66 køretøjer fra perioden 1925 til år 2000-tallet

Mange af busserne er renoveret, mindst 12 af dem er indregistreret.

I sommerperioden anvendes de til veteranbuskørsel i Skælskør.

Danmarks Busmuseum har eget værksted hvor rutebiler og busser vedligeholdes og restaureres. Pt. er 12 af busserne indregistreret og benyttes til udlejning (med chauffør) i.f.b.m. specielle arrangementer, filmoptagelser, udstillinger mm.

Kontakt