Agersø Mølle

Velkommen til Agersø Mølle

Agersø Mølle er beliggende på øen Agersø ved Stigsnæs. Møllen er opført i 1892 og er en hollandsk vindmølle med galleri. Den består af en firkantet grudmuret undermølle i kampesten og en ottekantet overmølle i træ beklædt med spån. Hatten er løgformet og beklædt med spån. Vingerne har et vingefang på 16 meter og hækværk til sejl. Møllen krøjes manuelt. Den er restaureret i flere tempi og kører ofte på ’’Dansk Mølledag’’ i juni måned.

Foreningen har ca 100 medlemmer og driver Agersø Mølle samt Historiestalden som er indrettet i en tidligere stald på Øksegården.

Ved hjælp af frivillig arbejdskraft holder vi Agersø Mølle og Historiestalden åben i weekenden hele skolesommerferien på nær lørdag og søndag 3. weekend i juli, på grund af kapsejlads.