Praktisk info

Her finder du oplysninger om bibliotek, borgerservice, byudvikling og anden relevant information om vores dejlige by.

Bibliotek og borgerservice

Skælskørs bibliotek ligger direkte i bymidten.

Byudvikling

Kommuneplanen er den samlede og overordnede plan for den fysiske udvikling af Slagelse Kommune. Du finder den her. Masterplanen for Skælskør By kan læses her

Skælskørs udvikling drøftes løbende i bymidtegruppen. Gruppen holder møde to til fem gange om året efter behov. Bymidtegruppe Skælskør er sammensat af personer fra Byrådet, erhvervslivet, kommunale medarbejdere samt lokale borgere.