Foreningsliv

En by rig på ildsjæle og foreninger

Foreningslivet er usædvanligt rigt i Skælskør. Her finder du en oversigt over kulturelle foreninger, sportsklubber, musiske kor, aftenskoler mv. Bykontoret hjælper gerne med yderligere info.

I Skælskør vrimler det med aktive og engagerede mennesker, som sammen deler en tro på, at det gode liv skabes i relation med andre mennesker. Utallige arrangementer, events og tilbagevendende begivenheder udfolder sig året igennem i Skælskør – drevet frem af gejst, vilje og lyst til at føre gode ideer ud i livet.

Også mange af byens kulturelle tilbud drives bla. af ildsjæle og frivillige. For eksempel: Kosmorama, Galleri Købmandsgården, Borreby Teater, Skjelskør V, Det Røde Pakhus, Skælskør Kunstforening, Kulturel Folkefest, Drengerøvsaften, Juleaftensgruppen, Musisk Forening, Skælskør Turistforening og mange, mange andre.

Amatørteater

Vindebroen

Fmd.: Joachim Castenschiold
jc@borrebygods.dk
borrebygods.dk/omborrebyteater/stoet-teatret

Beboer, bolig og grundejer- foreninger og lokalråd

Bisserup Byting

www.bisserup.dk
bisserupbyting@gmail.com

Boeslunde Lokalråd

Dalmose - en by på sporet

Eggeslevmagle Landsbyråd

Nysøgård Grundejerforening

nysoegaard.dk
Helle Petersen – 58 19 14 24

Omø Beboer- & Grundejerforening

Dorthe Winther
omoebeboeroggrundejerforening@gmail.com
www.omoe-net.dk

Skælskør Lokalråd

Børne- og Ungdomsforeninger

Skælskør Billedskole

Leder: Karen Sieling 50 59 45 12
info@skaelskor-billedskole.dk
www.skalskor-billedskole.dk

Skælskør Børnefugleskydningsselskab af 1847

Bettina Dam Sørensen
info@boernefugleskydningen.dk
www.boernefugleskydningen.dk

Skælskør Marinegarde

Fmd.: Axel Steen Nielsen
Formand@marinegarden.dk
www.marinegarden.dk

Erhvervsforeninger

Skælskør Erhvervsforening

Fmd.: Pia Kimer,
Algade 18, 4230 Skælskør
61 56 60 31
pkj@spks.dk
www.skef.dk
Facebook: skælskør erhvervsforening

Hobbybetonede foreninger

Skælskørfotograferne

Kim Fini Larsen
kim@lrweb.info
www.skaelskoerfotograferne.dk

Humanitære foreninger

Dansk Handicap Forbund Korsør-Skælskør afd.

Fmd.: Kirsten Rønhoff Hansen
58 19 60 79 Korsoer@danskhandicapforbund.dk www.danskhandicapforbund.dk

Lions Club

Freddy Hjortkær Hansen
29 91 56 45
skaelskoer@lions.dk
www.skaelskoer.lions.dk

Rotary Klub Skælskør

Torben Roepstorff
40 34 36 73
roepstorff.architect@mail.dk

Røde Kors, Skælskør lokalafdeling

Formand Falk Bærentzen
53 69 10 17
falkbaerentzen@yahoo.com
www.rodekors.dk/afdelinger/skaelskoer

Kulturelle foreninger

Danmarks Busmuseum

www.danmarks-busmuseum.dk
info@danmarks-busmuseum.dk

Det Røde Pakhus

Havnevej 10, 4230 Skælskør
info@detrodepakhus.dk

Fmd. Hanne Hjortsberg
23 36 38 49
formand@detrodepakhus.dk

Drengerøvsaften - en del af Skælskør Erhvervsforening

Jul på Rådhuset

v/Formand Steen Andresen
Næstvedvej 56, 4230 Skælskør
40 40 73 21
steen.andresen1@skolekom.dk

Korsbæk kommer til Skælskør

Frederik Karstrøm
51 27 74 06

Kunstnerlavet KIT

Købmandsgården

Algade 11, 4230 Skælskør
58 19 12 40
galleri@mail.tele.dk
www.koebmandsgaarden.dk

Fmd.: Metha Molsted
23 96 25 85
metha@molsted.dk

Museumsforeningen for Skælskør Bymuseum

Formand: Hans Jørgen Konradsen
40 40 64 86
hjkonradsen@hotmail.dk
www.vestmuseum.dk/museumsforening-4

Skælskør Biografforening Kosmorama

Fmd.: Ole Rygaard
formanden@kosmobio.dk
www.kosmobio.dk

Skælskør År 2000

Fmd.: Pernille Kirkeskov-Hansen
formand@ar2000.dk
www.ar2000.dk

Skælskør Kunstforening

Fmd.: Pernille Kirkeskov-Hansen
pernille@kirkeskovhansen.dk
www.ar2000.dk

Skælskør Rytmiske Kor

Fmd.: Jan Jensen
jamus@mail.tele.dk
www.rytmekor.dk

Loger, serviceklubber og selskabelige foreninger

Odd Fellow Logerne i Skælskør

Havnevej 46, 4230 Skælskør
58 19 62 54

Søsterloge nr. 80 Iris:
Overmester Hanna Pedersen
24 66 40 02

Broderloge nr. 83 Broen:
Overmester Torben Christiansen
20 72 12 62

info@oddfellow.dk
www.oddfellow.dk

Skælskør Rotary Klub

Præsident: Flemming Hansen
40 13 21 36
flhansen@stofanet.dk

Musikforeninger

Skælskør Marinegarde

www.marinegarden.dk
Formand Axel Steen Nielsen
Formand@marinegarden.dk

Pensionistforeninger

Bisserup Pensionistforening - Torsdagsklubben

Ældre Sagen i Skælskør

www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/skaelskoer
Formand: Grethe Marie Nielsen
23 30 51 60
grethe@post8.tele.dk

Politiske foreninger

Socialdemokraterne Skælskør partiforening

Kim Fini Larsen
kim@lrweb.info

https://www.a-skælskør.dk

Sports- og idrætsforeninger

Bisserup Vinterbadere

Facebook: Bisserup vinterbadere
Fmd. Kirsten Møldrup
30 35 02 46
kirstenmoeldrup@gmail.com

Blossi Islandshesteklubben

Formand Nina Frost
30 25 04 44
nina@hechmannsport.dk
www.blossi.dk

Boeslunde Boldklub

Fmd.: Allan Frederiksen
29 67 85 35
allon@mail.dk
www.boeslundeboldklub.dk

Boeslunde Halforening

Borgbjergvej 14, 4242 Boeslunde
58 14 04 97

Boeslunde Gymnastikforening

Fmd.: Birgit Falkenberg
58 14 03 34
falkenberg.petersen@gmail.com
www.bogym.dk

Crux Skælskør Klatreklub

Fmd.: Jacob Hasselbalch
jacob.hasselbalch@gmail.com
www.crux-klatreklub.dk

Håndboldklubben Frem 83

www.frem83.dk
Fmd.: Laila Petersen
21 26 86 84
laila@frem83.dk

Kass.: Charlotte Secher
40 87 01 41
charlotte@frem83.dk

Skælskør Billardclub

Formand Christian
21 60 02 99
www.sbc76.dk

Skælskør Amatør Sejlklub

Fmd.: Claus Møller Christensen
claus@4chr.dk

Juniorleder: Anders Tümmler
actummler@gmail.com

www.sejlsas.dk

Skælskør Badminton Klub

www.sbkfjer.dk
Sorøvej 88 A, 4230 Skælskør
72 55 94 40
Formand@tsbadminton.dk

Skælskør Boldklub og Idrætsforening

Fmd.: Steffen Mikkelsen
Konge-Åsen 100, 4230 Skælskør
23 29 33 83
www.sb-i.dk
fodbold@sb-i.dk

Skælskør Eagles Floorball

Formand: Jørgen Dedenroth
Tranderupvej 56, 4230 Skælskør
29 27 06 36
jdedenroth@hotmail.com

Skælskør Gymnastikforening

www.facebook.com/skaelskoergymnastikforening/

Fmd.: Vibeke O. Rasmussen
40 30 64 12
vibekeor@stofanet.dk

Kass.: Mette Nielsen
58 19 91 75

Skælskør Handicap Idrætsforening

Fmd.: Kirsten Jensen
58 58 41 38
enggaardengerlev@mail.dk

Kass.: Lis Christensen
41 66 60 89
lis-chris@stofanet.dk

Skælskør Morgenbadere

Der bades hele året / vinterbadning

Fmd.: Kamma Tjell Juel
29 25 45 27
kammatjelljuel@gmail.com

Skælskør Gå- & Løbeklub

www.skaelskoerlobeklub.dk

Lisbeth Olsen
lisbeth@jltryk.dk
20 40 14 43

Sus Frausing
s.frausing@stofanet.dk
28 26 51 81

Skælskør Solskinsmotion

Fmd.: Conny Hansen
22 61 42 44
conny.finn@mail.dk
www.solskinsmotion.dk

Skelskør Roklub

Fmd.: Margit Geil
margitg@hotmail.dk
40 33 00 57
www.skelskoerroklub.dk

Skælskør Skakklub

Fmd.: Poul Stokholm Nielsen
Sorøvej 33, 4230 Skælskør
42 19 67 30
polles@mail1.stofanet.dk

Indm.: Samme

Skælskør Tennisklub

Fmd.: Peter Vadmand
Bülowsvej 14, 4230 Skælskør
29 91 70 07
Vadmandpeter@gmail.com
www.skaelskoer-tennisklub.dk

Ørslev-Bjerge IF

Fmd.: Niels Christiansen
formand@oebif.dk
www.oebif.dk

Støtteforeninger

Støt børn i Gambia

Fmd.: Kirsten Rønhoff Hansen
58 19 60 79
k.r.hansen@mail.dk

Uddannelses- og undervisningsforeninger

FOF Syd- og Vestsjælland

Gl. Torv 4A, 1., 4200 Slagelse
58 52 81 64
info@fof-sydvest.dk
www.fof.dk/sydvest

Kreativ Oplysnings Kreds Skælskør & Hashøj

Fmd.: Rita Bojesen
Kathrinevej 12, Gimlinge, 4200 Slagelse
23 10 82 23
www.koksh.dk

LOF Slagelse

Fmd.: Helle Magh
lof@lof-slagelse.dk
lof.dk/Slagelse